Lapsi / nuori voi hyvin saadessaan näyttää tunteensa tulematta torjutuksi ja hänet hyväksytään omana itsenään, ilman vaatimuksia – juuri sellaisena kuin hän on. Aikuinen voi valinnoillaan ja toimillaan vaikuttaa lapsen sisäiseen hyvinvointiin. Kunpa jokainen lapsi saisi kuulla olevansa rakastettu omana itsenään, ilman suoriutumista, ilman aikuisen asettaman tavoitteen saavuttamista. Maailma olisi tällöin paljon parempi paikka elää.

On tärkeää olla itselleen armollinen – minä riitän tällaisena kuin olen. On tärkeää pysähtyä hetkeen. On tärkeää tulla kuulluksi. Aikuinen voi omalla esimerkillään tukea ja ohjata lasta kasvattamaan terveen minäkuvan, oppia huomioimaan toiset ihmiset, ilmaisemaan tunteitaan rakentavasti.

Kun aikuinen käskee lasta olemaan kiltisti, mitä hän silloin oikeastaan lapselta vaatii?

Kun aikuinen kieltää lasta olemasta tuhma, tarkoittaa aikuinen tällä usein sitä, ettei lapsi saisi kiukutella. Lapsi näyttää pahanolon tunteensa usein juuri kiukuttelemalla ja saa tästä käyttäytymisestä aikuiselta nuhteet, ehkä jopa rangaistuksen. Tällöin aikuinen kieltää lasta näyttämästä tunteitaan. Aikuinen ei ehkä edes ymmärrä, että lapsi ilmaisee tällä käytöksellään pahaa oloaan ja että hänellä on tällöin jokin tarve. Ehkä läheisyyden tarve, tarve tulla huomioiduksi.

Tunnetaitojen oppiminen on elämän mittainen matka - aloitetaan matka siis varhain, jotta voimme olla oman elämämme mestareita myöhemmin!
HANNE HAUTAMÄKI

  • Lasten tunnetaito-ohjaaja MM®
  • Lähihoitaja (lasten ja nuorten kasvatus)
  • Kuvataiteilija (taide ja viestintä)

LISÄTIETOA LASTEN JA NUORTEN TUNNETAITORYHMISTÄ

SÄHKÖPOSTITSE: tunnetaito@gmail (.com)

Facebook: Lasten Tunnetaito